Ofsetová tlač

Ofsetová tlač je v súčasnosti najvyužívanejšou a zároveň najkvalitnejšou tlačiarenskou technikou. Je vhodná na výrobu takmer všetkých druhov tlačovín od vizitiek a hlavičkových papierov po katalógy, kalendáre a knihy.

Výhody ofsetovej tlače:

 • Vysoká kvalita (bohaté a pestré farby, presnosť potlačenej plochy)
 • Možnosť tlače tzv. priamych farieb PANTONE (dôležité tam kde sa vyžaduje dodržať vždy rovnakú farebnosť, napr. tlač firemného loga)
 • Vysoká kapacita (dokážeme vytlačiť až 13000 hárkov formátu B2 za hodinu)
 • Nízka cena pri stredných a vysokých nákladoch (fixná cena za predtlačovú prípravu stroja a platní sa rozráta medzi väčsí počet výtlačkov)
 • Vysoká variabilita použitého papiera (od 80g do 500g) s rôznymi povrchovými úpravami
 • Vysoká kvalita farieb pri tlači veľkých farebných plôch

Jej nevýhodou je nižšia flexibilita oproti digitálnej tlači, nakoľko predtlačová príprava (príprava ofsetových platní, nastavenie stroja) trvá dlhšie a takisto je nákladnejšia. Ofsetová tlač z týchto dôvodov dosahuje najvyššiu efektivitu pri stredných a vysokých nákladoch. Pri nízkych nákladoch odporúčame digitálnu tlač, resp. kombináciu digitálnej a ofsetovej tlače. Ofsetová tlač narozdiel od digitálnej neumožňuje variabilitu jednotlivých výtlačkov.

Technológia a formáty

Disponujeme vysoko kvalitnými technológiami značiek KBA, Heidleberg a Rolland. Dokážeme vytlačiť až 13000 hárkov formátu B2 za hodinu. Digitálny osvit platní CTP si robíme vo vlastnej réžii, čo znižuje finálne náklady.

 • Vizitky
 • Samoprepisy
 • Hospodárske tlačivá
 • Letáky
 • Zborníky
 • Obaly
 • Hlavičkové papiere
 • Merkantily
 • Katalógy
 • Brožúry
 • Vstupenky
 • Skriptá
 • Knihy
Vyžiadajte si cenovú ponuku